WELKOM OP DE WEBSITE

 

Op deze site vindt u informatie over de logopediepraktijk. Natuurlijk kunt u als u dat prettiger vindt ook even bellen of een mailtje sturen. Als u een afspraak wilt maken kunt zich telefonisch of via e-mail aanmelden. U kunt zich ook aanmelden via deze website (zie onder Contact).

 

 Werkwijze

 

Het intakegesprek duurt meestal een half uur. Tijdens dit eerste gesprek maken we kennis met elkaar. De logopedist noteert alle relevante persoonsgegevens en ontvangt van u eventueel een verwijsbrief van de huisarts of specialist. Voor de meeste verzekeringen heeft u geen verwijzing nodig. De logopedist kan u vertellen of u een verwijzing nodig heeft. Naar aanleiding van dit intakegesprek wordt bepaald of logopedie nodig is. 

 

 De diagnose

Naar aanleiding van het eerste gesprek wordt bekeken of er meer informatie nodig is en of er logopedische testen afgenomen moeten worden. In de volgende afspraken worden deze dan afgenomen en/of wordt er aanvullende informatie verzameld. Na deze fase wordt de verkregen informatie met u besproken en wordt het behandelplan doorgenomen.

 

 De therapie

 

De behandelingen duren meestal een half uur en vinden veelal 1 of 2 maal per week plaats in de praktijkruimte. Ouders van kinderen zijn soms bij de behandeling aanwezig. Wanneer dat niet het geval is wordt de behandeling in de laatste 5 minuten met de ouder of verzorger doorgesproken. Tijdens de behandelperiode wordt thuis een actieve participatie van ouders verwacht om de logopedische doelen te kunnen behalen.

 

 Behandelovereenkomst

 

Op verzoek van uw zorgverzekeraar wordt met u als cliënt of als ouder/verzorger van een cliënt een behandelovereenkomst gesloten. Het gaat hierbij om afspraken over de logopedische behandeling. Deze overeenkomst wordt tijdens de eerste afspraak besproken en ondertekend. Een kopie van deze overeenkomst wordt in het dossier bewaard en het originele exemplaar is voor uzelf.

 

 

 

Privacyverklaring

 

De vertrouwelijkheid van gegevens die u aan ons verstrekt is belangrijk voor ons. Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u en uiteindelijk voor het succes van de behandeling in onze praktijk. In deze privacyverklaring geven wij u informatie hoe wij uw gegevens behandelen en vertellen wij u over de rechten die u heeft.

 

  1.  Informatie over de praktijk (verwerkingsverantwoordelijke)

 

Praktijknaam Logopediepraktijk Mirjam van Ditzhuyzen
Adres Marconistraat 54
Postcode / woonplaats 2562 JE ‘s-Gravenhage
Telefoonnummer 070-35633414  / 06-51204888
E-mailadres mirjam@logopediedenhaag.nl

 

 2.     Doel en wettelijke basis voor de verwerking

 

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 

  • het verwerken van uw intake,  het opstarten van de behandeling en de voortgang van de logopedische behandeling.
  • het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van informatie aan u, of het financieel afhandelen van de behandeling.

 

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen.

 

Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en de praktijk. Ook dient de praktijk gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen.

 

3.     Welke gegevens worden er opgeslagen en waar?

 

Van u worden relevante persoonsgegevens, contactgegevens en relevante medische gegevens opgeslagen. Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen.

 

4.     Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?

 

Uw gegevens worden verwerkt door een aanbieder van onze medische software (een zogenaamde SaaS-applicatie). Deze aanbieder is gecertificeerd op het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510).

 

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij u daartoe op voorhand om schriftelijke toestemming vragen.

 

5.     De bewaartermijn

 

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens.

 

Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd.

 

6.     Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?

 

U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens.

 

Het recht op…
Inzage in dossier U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.
Rectificatie U heeft het recht om gegevens in uw medisch dossier te laten veranderen.
Vernietiging U heeft het recht uw medisch dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe.

 

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kunt een verzoek richten aan de praktijk op

 

e-mailadres (mirjam@logopediedenhaag.nl).  Wij zullen vervolgens contact met u opnemen om uw verzoek juist, volledig en tijdig te verwerken.

 

 7.     Heeft u verder vragen over deze privacyverklaring?

 

Stuurt u ons dan een e-mail op e-mailadres:  mirjam@logopediedenhaag.nl

 

Mocht dit noodzakelijk zijn kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens op telefoonnummer: 0900 – 2001 201.