Wanneer logopedie

Heeft u problemen met praten of maakt u zich wel eens zorgen om de spraak van uw kind ? Vraagt u zich af of de logopedist iets voor u zou kunnen betekenen? De onderstaande signaleringslijst zou u kunnen helpen om te bepalen of logopedie zinvol kan zijn voor u of uw kind.

Adem/stem

 • adem- en stemproblemen bij benauwdheid
 • heesheid; een schorre stem
 • adembeheersing als voorbereiding op zingen
 • spreken in het openbaar (niet door alle zorgverzekeraars vergoed!)

Spraak

 • stotteren
 • slissen/lispelen (interdentaliteit)
 • articulatieproblemen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken
 • neusspraak
 • onduidelijk spreken

Taal

 • taalontwikkelingsproblemen
 • Auditieve verwerkingsproblemen
 • Problemen met de auditieve vaardigheid
 • dyslexie (lees- en schrijfproblemen)

Slikken, eten en drinken, mond- en aangezichtsmotoriek, 

 • overgevoeligheid in het mondgebied
 • open mondgedrag
 • eet- en drinkproblemen
 • duim-, vinger- of speenzuigen
 • slikproblemen

Gehoor

 • begeleiding van kinderen met gehoorproblemen.