volgende ZVergoeding

Logopedische hulp is in het basispakket opgenomen van alle zorgverzekeraars. Per 1-1-2021 heeft onze praktijk nog steeds een  contract met de zorgverzekeraars:

MENZIS (dit betekent dat de rekeningen direct door ons naar de verzekering verstuurd wordt)

D.S.W.    (dit betekent dat de rekeningen direct door ons naar de verzekering verstuurd wordt)

A.S.R      (dit betekent dat de rekeningen direct door ons naar de verzekering verstuurd wordt)  

Alle verzekeraars vergoeden de logopedische zorg voor kinderen tot 18 jaar. Voor de overige verzekeringen krijgt u  van ons een maandelijkse rekening die u naar uw verzekeraar moet opsturen. De verzekeraar betaalt de rekening aan u uit. U maakt het geld dan zelf aan mij over.

De hoogte van de vergoeding hangt af van uw verzekeraar.

Bent u ouder dan 18 jaar dan valt de logopedische zorg onder uw eigen risico. Heeft u medische kosten gehad waarbij u uw eigen risico volledig heeft verbruikt dan worden de logopedische behandelingen door de verzekeringsmaatschappij vergoed.

Bij een restitutiepolis wordt het volledige marktconforme bedrag vergoed.

Bij een naturapolis wordt 75% – 80% van het marktconforme tarief vergoed. 

Indien u een naturapolis heeft, is het raadzaam te informeren wat het exacte bedrag is, dat u vergoed krijgt. Overigens wordt niet altijd de juiste informatie verstrekt door medewerkers van zorgverzekeringen. Houdt u vast aan het gegeven dat logopedie vergoed moet worden, ongeacht of de zorgverlener een contract heeft of niet.

TARIEVEN 2021

(onder voorbehoud. De tarieven zijn nog niet allemaal bekend)

Reguliere individuele behandeling                             € 42,00

Internetzitting of telelogopedie                                   € 42,00

Instructie ouders/verzorgers                                       € 42,00

Overleg met derden (per 30 minuten)                         € 42,00

Telefonische zitting en screening DTL                       € 23,50

Verslaglegging aan derden                                         € 75,00

Dyslexiebehandeling 45 min.                                      € 60,00

Dyslexiebehandeling 60 min.                                      € 75,00  

Let op:

Behandelingen vinden plaats volgens afspraak. Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u de afspraak tot uiterlijk 24 uur van te voren afzeggen. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden bij de patiënt in rekening gebracht (75% van de afgesproken behandeling) en niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Bent u in 2020 bij ons in behandeling en blijft u ook in 2021 ook nog in behandeling dan gelden er andere bedragen. Neemt u dan even contact met ons op.